ข่าวประชาสัมพันธ์
2021-04-07

Biz Club Thailand ร่วมกับ กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญสมาชิกทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ Digital DNA การปลูกฝังพันธุกรรมทางความคิดด้านดิจิตอล บุกตลาด e-commerce ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมกัน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนากำลังคน นักธุรกิจไทยให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร ใดๆทั้งสิ้น

www.digitaldna.in.th