ข่าวประชาสัมพันธ์
2021-04-02

กรมพัฒน์ฯ ปั้น Smart Trader Online ช่วยขายสินค้าชุมชน
จับคู่ธุรกิจระหว่างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพกับสินค้าชุมชนคุณภาพ ให้ก้าวไปด้วยกัน
 
       กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่การเป็น นักการค้าออนไลน์มืออาชีพ (Smart Trader Online) พร้อมทั้งจับคู่เชื่อมโยงเจรจาธุรกิจ (Business Matching) กับสินค้าชุมชนที่มีศักยภาพ เพื่อช่วยจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ตลอดจนเป็นการสร้างโอกาสทางการค้า สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม...