ข่าวประชาสัมพันธ์
2021-03-15

พาณิชย์ สร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ Smart Trader Online ช่วยขายสินค้าชุมชนจับคู่ธุรกิจระหว่างพ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์ กับสินค้าชุมชนคุณภาพดี... ให้เติบโตไปด้วยกัน
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้พร้อมก้าวสู่การเป็นนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ (Smart Trader Online) รวมทั้งจับคู่เชื่อมโยงเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการชุมชนที่มีสินค้าที่มีศักยภาพ เพื่อช่วยจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางการค้าออนไลน์ สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการไทย พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างยั่งยืน อ่านต่อได้ที่...https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469419703
อ่านเพิ่มเติม...