ข่าวประชาสัมพันธ์
2020-11-23

หลักสูตรที่ 1 - 4
หลักสูตรที่ 1 – 4 ดังนี้
• หลักสูตรที่ 1 : กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม วันพุธที่ 16 – พฤหัสบดี 17 ธันวาคม 2563
• หลักสูตรที่ 2 : กลุ่มเสื้อผ้าและเครื่องประดับ วันพุธที่ 13 – พฤหัสบดี 14 มกราคม 2564
• หลักสูตรที่ 3 : กลุ่มเครื่องสำอางและสมุนไพร วันพุธที่ 20 – พฤหัสบดี 21 มกราคม 2564
• หลักสูตรที่ 4 : กลุ่มของใช้และของตกแต่ง วันพุธที่ 10 – พฤหัสบดี 11 กุมภาพันธ์ 2564