ข่าวประชาสัมพันธ์
2020-11-18

พลิกวิกฤต COVID-19 ให้เป็นโอกาสทางธุรกิจของคุณ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดงานสัมมนา "กลยุทธ์ปรับตัวธุรกิจฝ่าวิกฤด้วย e-Commerce" 
ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30 - 16.30 น. ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

ท่านจะได้พบกับ Thailand e-Commerce Landscape เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค กลยุทธ์การตลาดแบบ Omni Channel พร้อมเคล็ดลับความสำเร็จของธุรกิจ e-Commerce

โดยวิทยากรผู้มากความสามารถและประสบการณ์
1. คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2. คุณณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง กรรมการผู้จัดการ บจ. ดอทส์ คอนซัลแตนซี่

ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ผ่านลิงค์ https://bit.ly/3lErlGK