ข่าวประชาสัมพันธ์
2019-03-22
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล 2562 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล 2562 ณ จังหวัดอุบลราชธานี 
คุณสมบัติผู้สมัคร กลุ่มผ้าพื้นเมืองอีสาน
1.ผู้ประกอบการรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มผ้าพื้นเมือง ที่เป็นสมาชิก สสว. และกลุ่มอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก สสว.
2.เป็นผู้ประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัด: นครพนม มุกดาหาร หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ ยโสธร อานาจเจริญ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์
วันที่อบรม
รอบที่ 1 วันที่ 30-31 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดอุบลราชธานี 
รอบที่ 2 วันที่ 20-21 เมษายน 2562 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
รอบที่ 3 วันที่ 27-28 เมษายน 2562 ณ จังหวัดสกลนคร
กิจกรรมในโครงการ
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ
- การสร้างธุรกิจและตลาดสมัยใหม่ 
- การสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบ ทิศทางแฟชั่นและกระแสแฟชั่น 
- การออกแบบสิ่งทอเพื่อการแข่งขัน
<เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 จะมีการคัดเลือกเพื่อไปต่อในกิจกรรมที่ 2>
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพเชิงลึก 
- ด้านการออกแบบ สร้างต้นแบบ และตัดเย็บผ้าพื้นเมือง 
- ด้านการตลาดออนไลน์
<เมื่อผ่านการกิจกรรมที่ 2 แล้วจะมีการคัดเลือกเพื่อไปต่อในกิจกรรมที่ 3>
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาสู่ตลาดสากล 
-นำผลงานต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาออกสู่ตลาดสากล 
****สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โทร : 091-0180686, 091-8321154 คุณลี่,คุณเอื้อง
Facebook:https://www.facebook.com/UBU.S.Park/
Facebook:https://www.facebook.com/SME.PD.UBU62/
****รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
****สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 
สามารถสมัครได้ที่แอพพลิเคชั่น>> https://smeconnext.com/ 
หรือกรอกข้อมูลการสมัครเพิ่มเติม ได้ที่ >>>https://goo.gl/forms/e31sggx8NamsFKRS2