ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อถวัลย์ บุญภักดี
หน่วยงาน / บริษัทอุทัยประสิทธิ์ จำกัด
เครือข่ายจังหวัดปราจีนบุรี
ประธานเครือข่าย ปราจีนบุรี