ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่ออัฐพล อรุณวุฒิพงศ์
หน่วยงาน / บริษัทโกลเด้น คอสเมติก จำกัด
เครือข่ายจังหวัดตราด
ประธานเครือข่าย ตราด
 • ชื่อสมเกียรติ จันทร์เทวาลิขิต
  หน่วยงาน / บริษัทบริษัทโกลด์ครอสจำกัด
  เครือข่ายจังหวัดตราด
 • ชื่อปัทมา เพ่งจินดา
  หน่วยงาน / บริษัทวิไลน้ำมันเหลือง
  เครือข่ายจังหวัดตราด
 • ชื่อรัตยา โส​วรรณ​ปรีชา
  หน่วยงาน / บริษัทนกฮูกตาโต
  เครือข่ายจังหวัดตราด
 • ชื่อธนวรรณ ท่าพริก
  หน่วยงาน / บริษัทอ.น้องไข่เป็ด ไข่เค็ม
  เครือข่ายจังหวัดตราด
 • ชื่อวิโรจน์ เดชแสง
  หน่วยงาน / บริษัทวิสาหกิจชุมชนหนองบอนกาแฟดี
  เครือข่ายจังหวัดตราด
 • ชื่อรุ่งนภา อุสาหกิจ
  หน่วยงาน / บริษัทอาโป กาแฟโบราณ
  เครือข่ายจังหวัดตราด
 • ชื่อสุดใจ เดชตระกูล
  หน่วยงาน / บริษัทสุดใจ สละลอยแก้ว
  เครือข่ายจังหวัดตราด
 • ชื่อกุหลาบ สังข์ทอง
  หน่วยงาน / บริษัทเจ๊กุหลาบ
  เครือข่ายจังหวัดตราด
 • ชื่อจารุวัลย์ กรวยทรัพย์
  หน่วยงาน / บริษัทข้าวแกงป่าบางกระดาน
  เครือข่ายจังหวัดตราด
 • ชื่อสาวิตรี ถมประเสริฐ
  หน่วยงาน / บริษัทสากล ฟาร์ม
  เครือข่ายจังหวัดตราด