ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อณุกานดา กิติศุภวัฒนา
หน่วยงาน / บริษัทวิน วิน อินเตอร์เทรด (2015) จำกัด
เครือข่ายจังหวัดจันทบุรี
ประธานเครือข่าย จันทบุรี
 • ชื่อกนกวรรณ ธนพัฒนากุล
  หน่วยงาน / บริษัทมุมพอดี
  เครือข่ายจังหวัดจันทบุรี
 • ชื่อลลดา วัฒนเฉลิมเดช
  หน่วยงาน / บริษัทวันวิสาสมุนไพร
  เครือข่ายจังหวัดจันทบุรี
 • ชื่อลิลี่ แซ่ตั้ง
  หน่วยงาน / บริษัทวิสาหกิจชุมชนสตรีจ้าวภูผา(แบรนด์จันท์ชอง)
  เครือข่ายจังหวัดจันทบุรี
 • ชื่อสมพร คำภีระ
  หน่วยงาน / บริษัทร้านบีแอนด์วายจิวเวลรี่
  เครือข่ายจังหวัดจันทบุรี
 • ชื่อฐิตารีย์ ยุทธวิชัย
  หน่วยงาน / บริษัทจันท์ บุรี เจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่
  เครือข่ายจังหวัดจันทบุรี
 • ชื่อมุกดา ชีพสมุทร
  หน่วยงาน / บริษัทโอมา จิวเวลรี่
  เครือข่ายจังหวัดจันทบุรี
 • ชื่อสวัสดิ์ วรรณโพธิ์
  หน่วยงาน / บริษัทสิริสวัสดิ์ฟาร์มมูลไส้เดือนจันทบุรี100%
  เครือข่ายจังหวัดจันทบุรี
 • ชื่อจีรนุช ธรรมอินทอง
  หน่วยงาน / บริษัทบีนทูบาร์ช็อคโกแลต
  เครือข่ายจังหวัดจันทบุรี
 • ชื่อพุทธไนย ตันมณี
  หน่วยงาน / บริษัทวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพรบ้านเกาะลอย
  เครือข่ายจังหวัดจันทบุรี
 • ชื่อมินทร์ลดา ปัญญาโฉม
  หน่วยงาน / บริษัทจันทร์เต็มดวง ออแกไนซ์ จำกัด
  เครือข่ายจังหวัดจันทบุรี