ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อเดชาธร ขอบุตร
หน่วยงาน / บริษัทโรงเเรมดั๊ด อิทท์ รีสอร์ท
เครือข่ายจังหวัดกระบี่
ประธานเครือข่าย กระบี่
 • ชื่ออรอุมา สีหมาด
  หน่วยงาน / บริษัทวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเม็ดมะม่วงประชารัฐ
  เครือข่ายจังหวัดกระบี่
 • ชื่อร่อฝี่หย้า สีหมาด
  หน่วยงาน / บริษัทเม็ดมะม่วงไร่ใหญ่
  เครือข่ายจังหวัดกระบี่
 • ชื่อฉวีวรรณ ชยุติ
  หน่วยงาน / บริษัทกิ๊กสไตล์คราม
  เครือข่ายจังหวัดกระบี่
 • ชื่อประสิทธิ์ โสมสง
  หน่วยงาน / บริษัทกลุ่มชุมชนเจริญพัฒนา
  เครือข่ายจังหวัดกระบี่
 • ชื่อประสิทธิ์ ไทยถัด
  หน่วยงาน / บริษัทฟินมัลเบอร์รี่
  เครือข่ายจังหวัดกระบี่
 • ชื่อเขมณิษา เกิดสุข
  หน่วยงาน / บริษัทแปรรูปยางพารา
  เครือข่ายจังหวัดกระบี่
 • ชื่อวิณัฐมิตรา สกุลเรมธนาภักดี
  หน่วยงาน / บริษัทโชคนิตยา กระบี่
  เครือข่ายจังหวัดกระบี่
 • ชื่อคำนวน ณ ศรีสุข
  หน่วยงาน / บริษัทหมอคำนวนศรีสุข
  เครือข่ายจังหวัดกระบี่
 • ชื่อสุภาภรณ์ มากผล
  หน่วยงาน / บริษัทไฑ กระบี่บาติก
  เครือข่ายจังหวัดกระบี่
 • ชื่อปัทมา ชีวานิช
  หน่วยงาน / บริษัทลินา
  เครือข่ายจังหวัดกระบี่