ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อ
หน่วยงาน / บริษัท
เครือข่ายจังหวัด
ประธานเครือข่าย
 • ชื่อจิดาภา ประดับเพชร
  หน่วยงาน / บริษัทRoseray
  เครือข่ายจังหวัดพิจิตร
 • ชื่อสุภาพ แก้วชาลี
  หน่วยงาน / บริษัทกลุ่มกะลามะพร้าว
  เครือข่ายจังหวัดพิจิตร
 • ชื่อรัชดา ชูศรี
  หน่วยงาน / บริษัทกลุ่มอนุรักษ์สมุนไพรบ้านทับคล้อ
  เครือข่ายจังหวัดพิจิตร
 • ชื่อลาวัลย์ เทพวันทอง
  หน่วยงาน / บริษัทบ.เกษตรโอทู จำกัด
  เครือข่ายจังหวัดพิจิตร
 • ชื่อปริญญา สง่าวงค์
  หน่วยงาน / บริษัทปลาร้าสง่าวงค์
  เครือข่ายจังหวัดพิจิตร
 • ชื่อสุวิดา ชื่นอมรกุลชัย
  หน่วยงาน / บริษัทกาวางฟาร์ม
  เครือข่ายจังหวัดพิจิตร
 • ชื่อสิทธา สุขกันต์
  หน่วยงาน / บริษัทวิสาหกิจชุมชนคนพิจิตรอินทรีย์
  เครือข่ายจังหวัดพิจิตร
 • ชื่อปภากร งามเจริญจิต
  หน่วยงาน / บริษัทบจก.ทรูแมเนจเม้นท์
  เครือข่ายจังหวัดพิจิตร
 • ชื่อวิสุทธิ์ ประวัติเมือง
  หน่วยงาน / บริษัทร้านโชคดีบรรณาสาส์น
  เครือข่ายจังหวัดพิจิตร
 • ชื่อสัมฤทธิ์ นพรัตน์
  หน่วยงาน / บริษัทหจก.เอส เค ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
  เครือข่ายจังหวัดพิจิตร