ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อภูมิพัฒน์ ธารายศ
หน่วยงาน / บริษัทLa'Mare Food
เครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประธานเครือข่าย สุราษฎร์ธานี
 • ชื่อสมมิตร เตชะนิติ
  หน่วยงาน / บริษัททอไหม
  เครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ชื่อนายนิมิต มีเย็น
  หน่วยงาน / บริษัทลุงมิตร ร้อยเกาะ
  เครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ชื่อณัฐธิญาณ์ ธัญญลักษณ์
  หน่วยงาน / บริษัทนางเอก ดิลลิ่ง กรุ๊ป
  เครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ชื่อสุพจน์ จงเกษม
  หน่วยงาน / บริษัทตุ๊กติ่งกุ้ยฉ้ายตลาดพลู
  เครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ชื่อสมเกียรติ ถิ่นท่าชนะ
  หน่วยงาน / บริษัทรัญญาฟาร์ม(สุข)คาเฟ่
  เครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ชื่อจุฑารัตน์ เกตุจีน
  หน่วยงาน / บริษัทสุราษฎร์ค้าแมลง
  เครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ชื่อจรินทร์ มีเย็น
  หน่วยงาน / บริษัทน้ำว่านร้อยเกาะ
  เครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ชื่อพรพิมล ขวัญซ้าย
  หน่วยงาน / บริษัทลองแลหมูกะทะ
  เครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ชื่อสุริวัสสา คามบุตร
  หน่วยงาน / บริษัทสุริวัสสาผ้าต่อ
  เครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ชื่อจินตนา ถาวรแก้ว
  หน่วยงาน / บริษัทปัก ถัก สาน บาย จินตนา
  เครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี