ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อกัญญพัชร รัตนพันธ์
หน่วยงาน / บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสตูล (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
เครือข่ายจังหวัดสตูล
ประธานเครือข่าย สตูล
 • ชื่อสุดใจ แก้วกุล
  หน่วยงาน / บริษัทศรีสตูล ซิลเวอร์ จิวเวลรี่
  เครือข่ายจังหวัดสตูล
 • ชื่อมนทิรา บาราสัน
  หน่วยงาน / บริษัทร้านคลีน(CLEAN)
  เครือข่ายจังหวัดสตูล
 • ชื่อลัคณา นวมศิริ
  หน่วยงาน / บริษัทร้านขอบคุณสตูล
  เครือข่ายจังหวัดสตูล
 • ชื่อธัญเทพ โต๊ะปลัด
  หน่วยงาน / บริษัทอัลบารอกัตไทยเฮิร์บ จำกัด
  เครือข่ายจังหวัดสตูล
 • ชื่อถาวรีย์ แซ่ย่อง
  หน่วยงาน / บริษัทสตูลบาติก
  เครือข่ายจังหวัดสตูล
 • ชื่อกัญญพัชร รัตนพันธ์
  หน่วยงาน / บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสตูล (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
  เครือข่ายจังหวัดสตูล
 • ชื่อนิมิตร คะโมระวงค์
  หน่วยงาน / บริษัทหมูฝอยแม่นุ้ย
  เครือข่ายจังหวัดสตูล
 • ชื่อดาวเรือง สะราคำ
  หน่วยงาน / บริษัทนุรมาการค้า
  เครือข่ายจังหวัดสตูล
 • ชื่อชำนาญ เมฆตรง
  หน่วยงาน / บริษัทผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อสุขภาพ
  เครือข่ายจังหวัดสตูล
 • ชื่อหทัยกาญจน์ ยูฮันเงาะ
  หน่วยงาน / บริษัทวนิดา ไทยฟู๊ด จำกัด
  เครือข่ายจังหวัดสตูล