ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อเจตน์ มาหามะ
หน่วยงาน / บริษัทชาร์ม โฟรเซิ้นฟรุ๊ตน์
เครือข่ายจังหวัดนราธิวาส
ประธานเครือข่าย นราธิวาส
 • ชื่อตอสีเราะห์ บอสู
  หน่วยงาน / บริษัทNazifah coollection
  เครือข่ายจังหวัดนราธิวาส
 • ชื่อสากีน๊ะ ปูเตะ
  หน่วยงาน / บริษัทห้างผ้าอนีส
  เครือข่ายจังหวัดนราธิวาส
 • ชื่อยุพเรศ เนื้อน้อย
  หน่วยงาน / บริษัทกลุ่มแม่บ้านเกาะสวาด
  เครือข่ายจังหวัดนราธิวาส
 • ชื่อแก่นแก้ว กิตติ
  หน่วยงาน / บริษัทกลุ่มแม่บ้านชุมชนโคกปริเม็ง
  เครือข่ายจังหวัดนราธิวาส
 • ชื่อนูรฟัรซัน อีซอ
  หน่วยงาน / บริษัทMR.Jole เครื่องดื่ม
  เครือข่ายจังหวัดนราธิวาส
 • ชื่อฟาตีฮะห์ ตวนจอหลง
  หน่วยงาน / บริษัทเครื่องดื่ม Mr.Jole
  เครือข่ายจังหวัดนราธิวาส
 • ชื่อรัมละห์ ปาติ
  หน่วยงาน / บริษัทบริษัทเดอะแคมปัส จำกัด
  เครือข่ายจังหวัดนราธิวาส
 • ชื่อนายวสันต์ รักดี
  หน่วยงาน / บริษัทRnee slad
  เครือข่ายจังหวัดนราธิวาส
 • ชื่อสาปีนะห์ แมงสาโมง
  หน่วยงาน / บริษัทวานีตาสมุนไพร
  เครือข่ายจังหวัดนราธิวาส
 • ชื่อรุสนี เหล็กดี
  หน่วยงาน / บริษัทกลุ่มเสื้อ เสื้อโปโล
  เครือข่ายจังหวัดนราธิวาส