ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อประวิทย์ ศิริไชย
หน่วยงาน / บริษัทซุปเปอร์ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ ยะลา
เครือข่ายจังหวัดปัตตานี
ประธานเครือข่าย ปัตตานี
 • ชื่อพรทิพย์ แก้วมณี
  หน่วยงาน / บริษัทกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านตรัง
  เครือข่ายจังหวัดปัตตานี
 • ชื่ออานี ชูเมือง
  หน่วยงาน / บริษัทรายาบาติก
  เครือข่ายจังหวัดปัตตานี
 • ชื่อขวัญฤดี ดวงแก้ว
  หน่วยงาน / บริษัทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเกตุ
  เครือข่ายจังหวัดปัตตานี
 • ชื่อมีเนาะ แม
  หน่วยงาน / บริษัทกลุ่มสตรีปักจักรบ้านข่าลิง
  เครือข่ายจังหวัดปัตตานี
 • ชื่อรูฆอยเยาะ มุสตาฟ
  หน่วยงาน / บริษัทซัมบีลัน
  เครือข่ายจังหวัดปัตตานี
 • ชื่อหามีด๊ะ สะแต
  หน่วยงาน / บริษัทวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บ ปักจักร
  เครือข่ายจังหวัดปัตตานี
 • ชื่อสาแลห๊ะ การี
  หน่วยงาน / บริษัทกลุ่มสานสีรุ้ง
  เครือข่ายจังหวัดปัตตานี
 • ชื่อกดาเรีย เหมมินทร์
  หน่วยงาน / บริษัทรายา อาหารทะเลแปรรูป
  เครือข่ายจังหวัดปัตตานี
 • ชื่อปรีด๊ะ หะยีเตะ
  หน่วยงาน / บริษัทกระเป๋าอเนกประสงค์
  เครือข่ายจังหวัดปัตตานี
 • ชื่อมณฑิรา เพชรอุไร
  หน่วยงาน / บริษัทTanyong Patani
  เครือข่ายจังหวัดปัตตานี