ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อนายประเวช ชิตจันทร์
หน่วยงาน / บริษัทมีดพร้านาป้อ
เครือข่ายจังหวัดตรัง
ประธานเครือข่าย ตรัง
 • ชื่อกชกร ทองเหลี่ยม
  หน่วยงาน / บริษัทร้านโอโตฮิเมะ
  เครือข่ายจังหวัดตรัง
 • ชื่อนิชานาถ สกุลอมร
  หน่วยงาน / บริษัทกินดี อยู่ดี By แมงมุม
  เครือข่ายจังหวัดตรัง
 • ชื่อสุภัทรา พรเลิศอนันต์
  หน่วยงาน / บริษัทข้าวหมกไก่
  เครือข่ายจังหวัดตรัง
 • ชื่อวันดี เรืองเดช
  หน่วยงาน / บริษัทน้ำพริก ผักลวก ปลาทู
  เครือข่ายจังหวัดตรัง
 • ชื่อขรินทร์ทิพย์ หนูเหมือน
  หน่วยงาน / บริษัทส้มตำเมืองตรัง
  เครือข่ายจังหวัดตรัง
 • ชื่อชยต เฉินหลง
  หน่วยงาน / บริษัทมิตเตอร์แล็ป
  เครือข่ายจังหวัดตรัง
 • ชื่อวิวิศน์ ศิริพันธ์
  หน่วยงาน / บริษัททอง 9 ยอด มะพร้าวหอมดวงจันทร์
  เครือข่ายจังหวัดตรัง
 • ชื่อลภัสรินทร์ วิบูลย์กุล
  หน่วยงาน / บริษัทเอ็มดีที โกลบอล เน็ทเวิร์ก จำกัด
  เครือข่ายจังหวัดตรัง
 • ชื่อฐิตารีย์ เวชศาสตร์
  หน่วยงาน / บริษัท33 พุทธศิปล์
  เครือข่ายจังหวัดตรัง
 • ชื่ออุไรวิมล วังบุญ
  หน่วยงาน / บริษัทบ้านสวนษิริจันทร์ ฟาร์มผึ้งและชันโรง
  เครือข่ายจังหวัดตรัง