ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อนายประเวช ชิตจันทร์
หน่วยงาน / บริษัทมีดพร้านาป้อ
เครือข่ายจังหวัดตรัง
ประธานเครือข่าย ตรัง
 • ชื่อปัญจกัลยา เหลือเทพ
  หน่วยงาน / บริษัทวู้ดเวอร์คฟาร์ม จำกัด
  เครือข่ายจังหวัดตรัง
 • ชื่อกุลกรอัณณ์ นาศร
  หน่วยงาน / บริษัทกุลภรณ์ผงหมักหมูย่างเมืองตรัง
  เครือข่ายจังหวัดตรัง
 • ชื่อกนกวรรณ คำเนตร
  หน่วยงาน / บริษัทวิสาหกิจชุมชนกาแฟรัษฎาและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
  เครือข่ายจังหวัดตรัง
 • ชื่อกชกร ทองเหลี่ยม
  หน่วยงาน / บริษัทร้านโอโตฮิเมะ
  เครือข่ายจังหวัดตรัง
 • ชื่อนิชานาถ สกุลอมร
  หน่วยงาน / บริษัทกินดี อยู่ดี By แมงมุม
  เครือข่ายจังหวัดตรัง
 • ชื่อสุภัทรา พรเลิศอนันต์
  หน่วยงาน / บริษัทข้าวหมกไก่
  เครือข่ายจังหวัดตรัง
 • ชื่อวันดี เรืองเดช
  หน่วยงาน / บริษัทน้ำพริก ผักลวก ปลาทู
  เครือข่ายจังหวัดตรัง
 • ชื่อขรินทร์ทิพย์ หนูเหมือน
  หน่วยงาน / บริษัทส้มตำเมืองตรัง
  เครือข่ายจังหวัดตรัง
 • ชื่อชยต เฉินหลง
  หน่วยงาน / บริษัทมิตเตอร์แล็ป
  เครือข่ายจังหวัดตรัง
 • ชื่อวิวิศน์ ศิริพันธ์
  หน่วยงาน / บริษัททอง 9 ยอด มะพร้าวหอมดวงจันทร์
  เครือข่ายจังหวัดตรัง