ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อกมลศักดิ์ เลิศไพบูลย์
หน่วยงาน / บริษัทขวัญมุย จำกัด
เครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประธานเครือข่าย นครศรีธรรมราช
 • ชื่อชลวัชร เรืองรุจิระ
  หน่วยงาน / บริษัทสตรัท โปรเฟสชั่น จำกัด
  เครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อธีรยุทธ์ เปรมปราโมใทย์
  หน่วยงาน / บริษัทปลาจับไม้ ชายปืน
  เครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อดรรชณี ยับสุวรรณกุล
  หน่วยงาน / บริษัทซาลาเปาเมืองลิกอร์
  เครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อฐิติวินท์ เกียรติ์เมธา
  หน่วยงาน / บริษัทไทยมาเส็ก จำกัด
  เครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อศุภฤกษ์ ภักดีอักษร
  หน่วยงาน / บริษัทเจ้าถั่วน้อย
  เครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อรุ่งอรุณ คงสมบูรณ์
  หน่วยงาน / บริษัทฟาร์มกองคำถั่งเช่าสีทอง เมือง 12 นักษัตร
  เครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อกรนณิกา พรหมดนตรี
  หน่วยงาน / บริษัทวิสาหกิจชุมชนปลาดุกใส่อวน
  เครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อศรีสุมาลย์ สิทธิเชนนุกูล
  หน่วยงาน / บริษัทสุ กระเทียมโทนดอง
  เครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อพิชญา ภูกิตติกุล
  หน่วยงาน / บริษัทรับจ้าง
  เครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อนุชจรีย์ ศรีเบญจกุล
  หน่วยงาน / บริษัทกะหรี่ปั๊บ..ช้างน้อย
  เครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช