ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อชาตรี จินดารัตน์
หน่วยงาน / บริษัทวิสาหกิจชุมชนบ้านสารภี
เครือข่ายจังหวัดสมุทรสงคราม
ประธานเครือข่าย สมุทรสงคราม
 • ชื่อจำเรียง ไตรญาณ
  หน่วยงาน / บริษัทวิสาหกิจชุมชนก้ามดาบอาหารทะเลแปรรูป
  เครือข่ายจังหวัดสมุทรสงคราม
 • ชื่อชาตรี จินดารัตน์
  หน่วยงาน / บริษัทวิสาหกิจชุมชนบ้านสารภี
  เครือข่ายจังหวัดสมุทรสงคราม
 • ชื่อรัฐวิทย์ ธนปัญญาพงศ์
  หน่วยงาน / บริษัทSea Trade Inter Food
  เครือข่ายจังหวัดสมุทรสงคราม
 • ชื่อวรานิษฐ์ บารมีกาญจนวัฒน์
  หน่วยงาน / บริษัทWANISBAG
  เครือข่ายจังหวัดสมุทรสงคราม
 • ชื่อจินตนา แสงทองฟ้า
  หน่วยงาน / บริษัทส้มโอขาวใหญ่(ไร้เมล็ด)
  เครือข่ายจังหวัดสมุทรสงคราม
 • ชื่อวันเพ็ญ พลกล้า
  หน่วยงาน / บริษัทชเอมผ้าขาวม้าอัมพวาของชำร่วย
  เครือข่ายจังหวัดสมุทรสงคราม
 • ชื่อวรษา บุญลักษม์
  หน่วยงาน / บริษัทจันทโรทัย กรุ๊ป จำกัด
  เครือข่ายจังหวัดสมุทรสงคราม
 • ชื่อธัญรัช ลิมปนิลชาติ
  หน่วยงาน / บริษัทธัญรัชผลไม้แช่อิ่ม
  เครือข่ายจังหวัดสมุทรสงคราม
 • ชื่อวีรานันท์ ธีระอรรถสิทธิ์
  หน่วยงาน / บริษัทร้านเจ๊หมูแม่กลองอาหารทะเลแห้ง
  เครือข่ายจังหวัดสมุทรสงคราม
 • ชื่ออภิมงคล ยั่งยืนรัตน์
  หน่วยงาน / บริษัทไอติมลุงพร
  เครือข่ายจังหวัดสมุทรสงคราม