ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อดวงสมร ปราการรัตน์
หน่วยงาน / บริษัทผลิตภัณฑ์จากผ้าตำบลบางกระเบา
เครือข่ายจังหวัดนครปฐม
ประธานเครือข่าย นครปฐม
 • ชื่อวุฒิสิทธิ์ บุญประเสริฐสุข
  หน่วยงาน / บริษัทWoody's Organic Farm
  เครือข่ายจังหวัดนครปฐม
 • ชื่ออดิศร สกลวิทยานนท์
  หน่วยงาน / บริษัทkunami
  เครือข่ายจังหวัดนครปฐม
 • ชื่ออมร ศรีนวล
  หน่วยงาน / บริษัทรองเท้าอมรโอทอป
  เครือข่ายจังหวัดนครปฐม
 • ชื่ออริศรา ธนะสิทธิชัย
  หน่วยงาน / บริษัทบีเอเอส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
  เครือข่ายจังหวัดนครปฐม
 • ชื่อพัชรณัฏฐ์ โสมบุญเสริม
  หน่วยงาน / บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ส.สยามการยาง
  เครือข่ายจังหวัดนครปฐม
 • ชื่อกนกกร แทนไกรศร
  หน่วยงาน / บริษัทพรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)
  เครือข่ายจังหวัดนครปฐม
 • ชื่อชาลี อรุณมาก
  หน่วยงาน / บริษัทลูกชิ้นชาลี
  เครือข่ายจังหวัดนครปฐม
 • ชื่อวรรวิภา ดียิ่ง
  หน่วยงาน / บริษัทว. วริษฐา จำกัด
  เครือข่ายจังหวัดนครปฐม
 • ชื่อนภัสร์นันท์ แสวงทรัพย์
  หน่วยงาน / บริษัทnJOY FOOD
  เครือข่ายจังหวัดนครปฐม
 • ชื่อจุฑาทิพ ดิษฐคำเริง
  หน่วยงาน / บริษัทPABHADA​ JWELRY​
  เครือข่ายจังหวัดนครปฐม