ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อสุรพงษ์ ณรงค์น้อย
หน่วยงาน / บริษัท3 ชาย โปรดักส์ จำกัด
เครือข่ายจังหวัดชุมพร
ประธานเครือข่าย ชุมพร
 • ชื่อศิริทิพย์ รัตนจำนงค์
  หน่วยงาน / บริษัทวิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ
  เครือข่ายจังหวัดชุมพร
 • ชื่อสุนิสา อักษรมี
  หน่วยงาน / บริษัทยำมี่คุกกิ้งสตูดิโอ (ํYummy Cooking Studio)
  เครือข่ายจังหวัดชุมพร
 • ชื่อคเณศว์ คลอดเพ็ง
  หน่วยงาน / บริษัทโกลเด้น ฟู๊ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
  เครือข่ายจังหวัดชุมพร
 • ชื่อจรวย ขลิบเคลื่อน
  หน่วยงาน / บริษัทกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ
  เครือข่ายจังหวัดชุมพร
 • ชื่อปราณี ภุมรินทร์
  หน่วยงาน / บริษัทวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีเพื่อการแปรรูป
  เครือข่ายจังหวัดชุมพร
 • ชื่อจันทร์มณี เจียรวงศ์วาณิช
  หน่วยงาน / บริษัทเจียฟาร์ม
  เครือข่ายจังหวัดชุมพร
 • ชื่อปาลิกา ทั่งสวัสดิ์
  หน่วยงาน / บริษัทกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์
  เครือข่ายจังหวัดชุมพร
 • ชื่อศิริเพ็ญ สันธากร
  หน่วยงาน / บริษัทกลุ่มเกษตรกรทำประมงปากน้ำหลังสวน
  เครือข่ายจังหวัดชุมพร
 • ชื่อธวัชชัย ทิพย์รัตน์
  หน่วยงาน / บริษัทวัฒน์ไอศครีม
  เครือข่ายจังหวัดชุมพร
 • ชื่อจินตนา หีตเสมียน
  หน่วยงาน / บริษัทวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพ่อตาหินช้าง
  เครือข่ายจังหวัดชุมพร