ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่ออนงค์ ล้อมลิ้ม
หน่วยงาน / บริษัทพังงานครไบค์
เครือข่ายจังหวัดพังงา
ประธานเครือข่าย พังงา
 • ชื่อจิตติมา เหมมินทร์
  หน่วยงาน / บริษัทราชินี ไข่มุก อันดามัน
  เครือข่ายจังหวัดพังงา
 • ชื่อประสิทธิ์ เหมมินทร์
  หน่วยงาน / บริษัทปาหยี ยำทะเล
  เครือข่ายจังหวัดพังงา
 • ชื่อณัฐชนันท์ ศิลาเทศ
  หน่วยงาน / บริษัทพี่ตุ๊กของชำ
  เครือข่ายจังหวัดพังงา
 • ชื่อสมชาย เกตสมัน
  หน่วยงาน / บริษัทศรรามพาณิชย์
  เครือข่ายจังหวัดพังงา
 • ชื่อพิรุณพร อุ๋ยสกุล
  หน่วยงาน / บริษัทบริษัท กร แอนด์ พร เฟรชมาร์ท จำกัด
  เครือข่ายจังหวัดพังงา
 • ชื่อดลอ้าหลีม กะสิรักษ์
  หน่วยงาน / บริษัทเกษมพานิชย์
  เครือข่ายจังหวัดพังงา
 • ชื่อปรียาภัทร์ พรหมชูแก้ว
  หน่วยงาน / บริษัทสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พังงา จำกัด
  เครือข่ายจังหวัดพังงา
 • ชื่อวลัยภรณ์ ปานเกื้อ
  หน่วยงาน / บริษัททวีภรณ์มินิมาร์ท สาขา2
  เครือข่ายจังหวัดพังงา
 • ชื่อโสภา จริยะเลอพงษ์
  หน่วยงาน / บริษัทลำแก่นการค้า
  เครือข่ายจังหวัดพังงา
 • ชื่อนัฐพงษ์ สุขภิมนตรี
  หน่วยงาน / บริษัทบางไทรมินิมาร์ท
  เครือข่ายจังหวัดพังงา