ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่ออนงค์ ล้อมลิ้ม
หน่วยงาน / บริษัทพังงานครไบค์
เครือข่ายจังหวัดพังงา
ประธานเครือข่าย พังงา
 • ชื่อพิสุทธฺิ์ อัจฉริยาภิมุข
  หน่วยงาน / บริษัทPeranakan
  เครือข่ายจังหวัดพังงา
 • ชื่อเดชา ปาทาน
  หน่วยงาน / บริษัทปันหยี มูเทียร่าห์
  เครือข่ายจังหวัดพังงา
 • ชื่อปรานี ประสานพันธ์
  หน่วยงาน / บริษัทปรานีเพิร์ล
  เครือข่ายจังหวัดพังงา
 • ชื่อกรรณิการ์ สุมาลี
  หน่วยงาน / บริษัทร้านมุกกรรณิการ์
  เครือข่ายจังหวัดพังงา
 • ชื่อกัมปนาท มหันต์
  หน่วยงาน / บริษัทเด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
  เครือข่ายจังหวัดพังงา
 • ชื่อบุษบา ลูกเหล็ม
  หน่วยงาน / บริษัทร้านบุษบา เพริล์
  เครือข่ายจังหวัดพังงา
 • ชื่อปดาภา ฟองละแอ
  หน่วยงาน / บริษัทร้านมุกสุดา
  เครือข่ายจังหวัดพังงา
 • ชื่อสุวรรณา จงรักษ์
  หน่วยงาน / บริษัทร้านสุวรรณาเพริล์
  เครือข่ายจังหวัดพังงา
 • ชื่อดวง เมฆบุตร
  หน่วยงาน / บริษัทดวงไข่มุก
  เครือข่ายจังหวัดพังงา
 • ชื่อจิตติมา เหมมินทร์
  หน่วยงาน / บริษัทราชินี ไข่มุก อันดามัน
  เครือข่ายจังหวัดพังงา