ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อสาธิต ยอดดำเนิน
หน่วยงาน / บริษัทเจ.ทราเวล เซอร์วิส
เครือข่ายจังหวัดกาญจนบุรี
ประธานเครือข่าย กาญจนบุรี
 • ชื่อฐิติรัตน์ สิริพฤกษา
  หน่วยงาน / บริษัทล้าน กล้วย กล้วย
  เครือข่ายจังหวัดกาญจนบุรี
 • ชื่อน้ำฝน ดอนรอดไพร
  หน่วยงาน / บริษัทแหนมโบราณ&ข้าวหมากหวาน แม่อนงค์ กาญจนบุรี
  เครือข่ายจังหวัดกาญจนบุรี
 • ชื่อนภัสสรณ์ เมฆจันทร์ฉาย
  หน่วยงาน / บริษัทบ้านไร่ในส่วน
  เครือข่ายจังหวัดกาญจนบุรี
 • ชื่อสุคันธา บัวซ้อน
  หน่วยงาน / บริษัทวิสาหกิจชุมชนผ้าไทยพื้นถิ่นบ้านทุ่งสมอ
  เครือข่ายจังหวัดกาญจนบุรี
 • ชื่อนครินทร์ บัวซ้อน
  หน่วยงาน / บริษัทวรัทยาผ้าไทยช็อป
  เครือข่ายจังหวัดกาญจนบุรี
 • ชื่อรุ่งทิวา ประจันดุม
  หน่วยงาน / บริษัทฟาร์มแสนสุข จำกัด
  เครือข่ายจังหวัดกาญจนบุรี
 • ชื่อวรัทยา บัวซ้อน
  หน่วยงาน / บริษัทร้านวรัทยาผ้าไทยช๊อป
  เครือข่ายจังหวัดกาญจนบุรี
 • ชื่อกิตติพิชญ์ จันทร์สมบูรณ์
  หน่วยงาน / บริษัทสมาร์ทโฮม แอนด์ ออฟฟิส เฟอร์นิเจอร์
  เครือข่ายจังหวัดกาญจนบุรี
 • ชื่อวรวัฒน์ แสนพินิจ
  หน่วยงาน / บริษัทไดมอนด์ ไชน์ จำกัด
  เครือข่ายจังหวัดกาญจนบุรี
 • ชื่อกัญญ์ศิริ ยิ้มประสิทธิ์
  หน่วยงาน / บริษัทล้านหาวโห่
  เครือข่ายจังหวัดกาญจนบุรี