ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อธุรกิจแกงเขียวหวานกล้วยไข่
เครือข่ายจังหวัดกำแพงเพชร
ประธานเครือข่าย กำแพงเพชร