ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อกานต์ ยืนยงศิริกุล
หน่วยงาน / บริษัทหมี่กรอบกรองทอง สุโขทัย
เครือข่ายจังหวัดสุโขทัย
ประธานเครือข่าย สุโขทัย
 • ชื่อเมลดา ทองช่วย
  หน่วยงาน / บริษัทหนุ่ยของทอด
  เครือข่ายจังหวัดสุโขทัย
 • ชื่อปริญญฉัษฎ์ สุวงศ์
  หน่วยงาน / บริษัทเจ้หมวยพาเพลิน
  เครือข่ายจังหวัดสุโขทัย
 • ชื่อเฉลิม เรืองรอง
  หน่วยงาน / บริษัทช.เครื่องเงิน
  เครือข่ายจังหวัดสุโขทัย
 • ชื่อกัณติ​กา​ กันภัย​
  หน่วยงาน / บริษัทเสื้อ​มัด​ย้อม​
  เครือข่ายจังหวัดสุโขทัย
 • ชื่อนภสิรีย์ ทรัพย์ศรี
  หน่วยงาน / บริษัทบ้านนกฮูก
  เครือข่ายจังหวัดสุโขทัย
 • ชื่อพรทิพย์ หงษ์ทอง
  หน่วยงาน / บริษัทบ้านมิ้นเบเกอรี่
  เครือข่ายจังหวัดสุโขทัย
 • ชื่อสุภาพรรณ สุวรรณรัตน์
  หน่วยงาน / บริษัทคนขายหญ้า
  เครือข่ายจังหวัดสุโขทัย
 • ชื่อกัณณ์ กล้าหาญ
  หน่วยงาน / บริษัทป่านปั่น มะพร้าวน้ำหอม
  เครือข่ายจังหวัดสุโขทัย
 • ชื่อภาณุพงษ์ สุวัตถิกุล
  หน่วยงาน / บริษัทขนมเบื้องม้วนโบราณ
  เครือข่ายจังหวัดสุโขทัย
 • ชื่อพิมพ์ เก่งกล้า
  หน่วยงาน / บริษัทระเบียงฝ้าย
  เครือข่ายจังหวัดสุโขทัย