ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์
หน่วยงาน / บริษัทตลาดหลวงปู่ทวด
เครือข่ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประธานเครือข่าย พระนครศรีอยุธยา
 • ชื่อณัฐภัค เสถียรุจิกานนท์
  หน่วยงาน / บริษัทนัตตี้ส์ แอดเวนเจอร์ส์ จำกัด
  เครือข่ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ชื่อกมล ประทุมเวช
  หน่วยงาน / บริษัทกมล กาค้า
  เครือข่ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ชื่อศุภรา เชื้อไทย
  หน่วยงาน / บริษัทThe Icon
  เครือข่ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ชื่อสุมัณฑนา อนุชาติกิจเจริญ
  หน่วยงาน / บริษัทChefhooook
  เครือข่ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ชื่ออธิษฐ์ ภวัครคุณ
  หน่วยงาน / บริษัทเมตา (ประเทศไทย) จำกัด
  เครือข่ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ชื่อไชยพร หลอดแก้ว
  หน่วยงาน / บริษัทมีดอรัญญิก
  เครือข่ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ชื่อนายวันชัย อินต๊ะปะแสง
  หน่วยงาน / บริษัทวันชัย แก้วทอง มีดอรัญญิก
  เครือข่ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ชื่อวลีพร ผงบุญตา
  หน่วยงาน / บริษัทWalee Marblingart
  เครือข่ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ชื่อเฉลิม พรมพงษ์
  หน่วยงาน / บริษัทกลุ่มผ้าอัญชลี
  เครือข่ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ชื่อสมคิด พวงยี่โถ
  หน่วยงาน / บริษัทบริษัท โอทอป อินเตอร์เทรด (ประเทศไทย) จำกัด
  เครือข่ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา