ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อพัฒนา สิทธิสมบัติ
หน่วยงาน / บริษัทกนกรัชต์
เครือข่ายจังหวัดเชียงราย
ประธานเครือข่าย เชียงราย
 • ชื่อครรชิต รัฐกิจวิจารณ์
  หน่วยงาน / บริษัทMAGIC STONES
  เครือข่ายจังหวัดเชียงราย
 • ชื่อนฎกร ณ ลำพูน
  หน่วยงาน / บริษัทวิสาหกิจชุมชนผ้าปักมือ ต.ท่าข้าวเปลือก
  เครือข่ายจังหวัดเชียงราย
 • ชื่อไพบูลย์ วงศ์ใหญ่
  หน่วยงาน / บริษัทวสช.เกษตรกรแปรรูปข้าวปลอดภัยแบบยั่งยืน แม่จัน
  เครือข่ายจังหวัดเชียงราย
 • ชื่ออาคม เวยื่อ
  หน่วยงาน / บริษัทISARA FARM
  เครือข่ายจังหวัดเชียงราย
 • ชื่อภาคภูมิ แลเฌอกู่
  หน่วยงาน / บริษัทวิสาหกิจชุมชนกาแฟอินทรีย์รักษาป่าบ้านดอยช้าง
  เครือข่ายจังหวัดเชียงราย
 • ชื่อกนกวรรณ โอฬาริ
  หน่วยงาน / บริษัทวิสาหกิจชุมชนไร่กระป๋องสี วิถีเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน
  เครือข่ายจังหวัดเชียงราย
 • ชื่อนันทิยา มาลัย
  หน่วยงาน / บริษัทมาลัยสยามทัวร์ จำกัด
  เครือข่ายจังหวัดเชียงราย
 • ชื่ออุดม แสนพิศ
  หน่วยงาน / บริษัทยูดี คอฟฟี่ เฮ้าท์
  เครือข่ายจังหวัดเชียงราย
 • ชื่ออัญชนา วงศ์วรรณ
  หน่วยงาน / บริษัทไร่กลิ่นโคลนสาบควาย
  เครือข่ายจังหวัดเชียงราย
 • ชื่อสรัญญา ยาวิเลิศ
  หน่วยงาน / บริษัทสมุนไพรบ้านค่ายเจริญ
  เครือข่ายจังหวัดเชียงราย