ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อชนะ ไชยชนะ
หน่วยงาน / บริษัทช.การเกษตร
เครือข่ายจังหวัดลำพูน
ประธานเครือข่าย ลำพูน
 • ชื่อจรัสศรี ศรีมณี
  หน่วยงาน / บริษัทร้านสิริจรัส
  เครือข่ายจังหวัดลำพูน
 • ชื่อประจวบ ทองมูล
  หน่วยงาน / บริษัทลุงอ้วน
  เครือข่ายจังหวัดลำพูน
 • ชื่อนพดล สุภาหาญ
  หน่วยงาน / บริษัทฟาร์มเห็ดบ้านโฮ่งลำพูน
  เครือข่ายจังหวัดลำพูน
 • ชื่อจินดารักษ์ ยศเชียงของ
  หน่วยงาน / บริษัทไร่เหมือนฝัน
  เครือข่ายจังหวัดลำพูน
 • ชื่อศิรารัตน์ กุลศรีวิวัฒน์
  หน่วยงาน / บริษัทศิรารัตน์ กุลศรีวิวัฒน์
  เครือข่ายจังหวัดลำพูน
 • ชื่ออนุณรัตน์ ชำนาญเวช
  หน่วยงาน / บริษัทรับปัก
  เครือข่ายจังหวัดลำพูน
 • ชื่อชนกเนตร ปัญญา
  หน่วยงาน / บริษัทถั่วดิสยายสม - ถั่วเน่าแท้สูตรโบราณ
  เครือข่ายจังหวัดลำพูน
 • ชื่อไพลิน ใจใหญ่
  หน่วยงาน / บริษัทไพลินการค้า
  เครือข่ายจังหวัดลำพูน
 • ชื่อพิเชษฐ์ ตะยะพงศ์
  หน่วยงาน / บริษัทไร่เพียงฟ้า
  เครือข่ายจังหวัดลำพูน
 • ชื่อดวงพร กิติกาศ
  หน่วยงาน / บริษัทผ้าทอมือกะเกรี่ยงดอยยาว
  เครือข่ายจังหวัดลำพูน