ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อชนะ ไชยชนะ
หน่วยงาน / บริษัทช.การเกษตร
เครือข่ายจังหวัดลำพูน
ประธานเครือข่าย ลำพูน
 • ชื่อรัชนี มงคล
  หน่วยงาน / บริษัทรจนาผ้าไทย
  เครือข่ายจังหวัดลำพูน
 • ชื่อเกริกชัย สมพงษ์
  หน่วยงาน / บริษัทกลุ่มเย็บปักถักร้อยบ้านแจ้ซ้อน
  เครือข่ายจังหวัดลำพูน
 • ชื่อทิพย์วิภา วิสิทธิ์คณิศร
  หน่วยงาน / บริษัททองม้วนแม่แวว
  เครือข่ายจังหวัดลำพูน
 • ชื่ออัมพร น้อยมณีวรรณ์
  หน่วยงาน / บริษัทสวนคลีนิคเกษตร ลำพูน
  เครือข่ายจังหวัดลำพูน
 • ชื่อยุทธชัย อิสระภาพ
  หน่วยงาน / บริษัทสินค้าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพยี่ห้อ บูม รูม
  เครือข่ายจังหวัดลำพูน
 • ชื่อแสงจันทร์ ปาลี
  หน่วยงาน / บริษัทแสงจันทร์ผ้าฝ้าย
  เครือข่ายจังหวัดลำพูน
 • ชื่อชะโลม อยู่ศรี
  หน่วยงาน / บริษัทเฮมพ์ดีไซน์
  เครือข่ายจังหวัดลำพูน
 • ชื่อนายสุภา มะโนปัญญา
  หน่วยงาน / บริษัทนายสุภา มะโนปัญญา
  เครือข่ายจังหวัดลำพูน
 • ชื่อยุทธศาสตร์ แสงศรีจันทร์
  หน่วยงาน / บริษัทสวนชญาภา
  เครือข่ายจังหวัดลำพูน
 • ชื่อดวงหทัย มูลวงศ์ษา
  หน่วยงาน / บริษัทMafia Crab - ฟาร์มปูนา มาเฟีย
  เครือข่ายจังหวัดลำพูน