ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อชนะ ไชยชนะ
หน่วยงาน / บริษัทช.การเกษตร
เครือข่ายจังหวัดลำพูน
ประธานเครือข่าย ลำพูน
 • ชื่อจรัส ธิน่าน
  หน่วยงาน / บริษัทแอล แอนด์ เอ 2017
  เครือข่ายจังหวัดลำพูน
 • ชื่อศิริพร จันทมาลา
  หน่วยงาน / บริษัทร้านบ้านกระดาษ
  เครือข่ายจังหวัดลำพูน
 • ชื่อกนกวรรณ ศิวิลัย
  หน่วยงาน / บริษัทบ้านสวนศิวิลัย
  เครือข่ายจังหวัดลำพูน
 • ชื่อฟองจันทร์ มณีวรรณ์
  หน่วยงาน / บริษัทจักสานสาดแหย่งลำพูน
  เครือข่ายจังหวัดลำพูน
 • ชื่อสุพันธิวา พยาเทพ
  หน่วยงาน / บริษัทอัลมอนด์ดอย
  เครือข่ายจังหวัดลำพูน
 • ชื่อพรนัชชา หมุ้นอินต๊ะ
  หน่วยงาน / บริษัทฮายองผ้าฝ้ายเมืองเหนือ
  เครือข่ายจังหวัดลำพูน
 • ชื่อจารุวรรณ นันติ
  หน่วยงาน / บริษัทดอกด้ายล้านนา
  เครือข่ายจังหวัดลำพูน
 • ชื่อศุภวัฒน์ วณิชยาธิคุณ
  หน่วยงาน / บริษัทสวนรักษ์ดินหอม
  เครือข่ายจังหวัดลำพูน
 • ชื่อณิชชา เขียวกายสิทธิ์
  หน่วยงาน / บริษัทณิชชาเฮริ์บ
  เครือข่ายจังหวัดลำพูน
 • ชื่อปราณิศา ฐาปนสุนทร
  หน่วยงาน / บริษัทปราณิศาขนมปังหน้าหมู
  เครือข่ายจังหวัดลำพูน