ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อเทพทัย สริยลักษณ์
หน่วยงาน / บริษัทอินเตอร์ เฮริเทจ จำกัด
เครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่
ประธานเครือข่าย เชียงใหม่
 • ชื่อชัยเดช อภิธารภูวดล
  หน่วยงาน / บริษัทพริกทอดงา แม่ปราณี (เชียงใหม่)
  เครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่
 • ชื่อปฐวี กฤตศิวทายิน
  หน่วยงาน / บริษัทโปรดักท์กินดี
  เครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่
 • ชื่อดรุณี กัณทวี
  หน่วยงาน / บริษัทมานา (2019)
  เครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่
 • ชื่อจิตตวีร์ เดชบุญ
  หน่วยงาน / บริษัทคอสโม แฟมิลี่
  เครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่
 • ชื่อดวงใจ สุวรรณมาลี
  หน่วยงาน / บริษัทสุวรรณมาลีบ้านสวนแม่ริม
  เครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่
 • ชื่อธัญญรัตน์ สนั่นพานิช
  หน่วยงาน / บริษัทVoice of Manora
  เครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่
 • ชื่อนคร ศรีชื่น
  หน่วยงาน / บริษัทเกิบ แฮนด์เมค
  เครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่
 • ชื่อนันทะยา ทุนผลงาม
  หน่วยงาน / บริษัทกลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพบ้านป่าไผ่
  เครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่
 • ชื่อปัทมาวดี เพิ่มแสงงาม
  หน่วยงาน / บริษัทAIR HANDICRAFT
  เครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่
 • ชื่อสิรชญาน์ สุขมหัทนบุญโชติ
  หน่วยงาน / บริษัทณ-ชญา
  เครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่