ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อเรื่องยศ หนานพิวงค์
หน่วยงาน / บริษัทจักรสานกก
เครือข่ายจังหวัดนครพนม
ประธานเครือข่าย นครพนม
 • ชื่อเครือวัลย์ ณ นครพนม
  หน่วยงาน / บริษัทฟ้าเสกข์
  เครือข่ายจังหวัดนครพนม
 • ชื่อสุตทนง ปั้นงาม
  หน่วยงาน / บริษัทร้านสุชาติสโตร์
  เครือข่ายจังหวัดนครพนม
 • ชื่อรุ่งอรุณ นุทธนู
  หน่วยงาน / บริษัทข้าวทิพมนต์
  เครือข่ายจังหวัดนครพนม
 • ชื่อสุวัตรจนี มนุราช
  หน่วยงาน / บริษัทถั่งเช่า (ศรีพนมไพร)
  เครือข่ายจังหวัดนครพนม
 • ชื่อนฤมล พุกพล
  หน่วยงาน / บริษัทกาละแมสุขสบาย
  เครือข่ายจังหวัดนครพนม
 • ชื่อณัฐพงศ์ พองศรี
  หน่วยงาน / บริษัทน้ำสมุนไพร
  เครือข่ายจังหวัดนครพนม
 • ชื่อเพลินจิต รินทระ
  หน่วยงาน / บริษัทการท่องเที่ยว
  เครือข่ายจังหวัดนครพนม
 • ชื่อถาวร อุดร
  หน่วยงาน / บริษัทการท่องเที่ยว
  เครือข่ายจังหวัดนครพนม
 • ชื่อพัชนีนุช คงเพชร
  หน่วยงาน / บริษัททิวาพัชร สมุนไพร
  เครือข่ายจังหวัดนครพนม
 • ชื่อสมภาพ กลางนนท์
  หน่วยงาน / บริษัทวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์จักรสาน
  เครือข่ายจังหวัดนครพนม