ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อชุมพล ศิริภักดิ์
หน่วยงาน / บริษัทกลุ่มปลูกข้าว
เครือข่ายจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานเครือข่าย กาฬสินธุ์
 • ชื่ออภิรักษ์ คำวิเชียร
  หน่วยงาน / บริษัทร้านแม่รำไพโดยอภิรักษ์ คำวิเชียร
  เครือข่ายจังหวัดกาฬสินธุ์
 • ชื่อกิตติภัฏ พรมทา
  หน่วยงาน / บริษัทเฮือนผ้าและเครื่องประดับ
  เครือข่ายจังหวัดกาฬสินธุ์
 • ชื่อเบญจวรรณ สุรำนาจ
  หน่วยงาน / บริษัทสุรมงคล
  เครือข่ายจังหวัดกาฬสินธุ์
 • ชื่อนงคราญ ทวยมีฤทธิ์
  หน่วยงาน / บริษัทบริษัท โรงน้ำดื่มพิศิษฐ์ จำกัด
  เครือข่ายจังหวัดกาฬสินธุ์
 • ชื่อประถม สิทธิ
  หน่วยงาน / บริษัทไหมแท้ที่ แม่ทอ
  เครือข่ายจังหวัดกาฬสินธุ์
 • ชื่อญาดา จำปาหาร
  หน่วยงาน / บริษัทญาดาแพรวา
  เครือข่ายจังหวัดกาฬสินธุ์
 • ชื่อชนันท์ธิพัฒน์ อรรคนันท์
  หน่วยงาน / บริษัทชาบูเฮา
  เครือข่ายจังหวัดกาฬสินธุ์
 • ชื่อศุภกันต์ จันอะคะ
  หน่วยงาน / บริษัทแม่สุนีแพรวา
  เครือข่ายจังหวัดกาฬสินธุ์
 • ชื่อกัลยา ลามุล
  หน่วยงาน / บริษัทกัลยาผ้าไหมแพรวา
  เครือข่ายจังหวัดกาฬสินธุ์
 • ชื่อชนม์นิภา สมานมิตร
  หน่วยงาน / บริษัทดาต้าชัวร์
  เครือข่ายจังหวัดกาฬสินธุ์