ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อ
หน่วยงาน / บริษัท
เครือข่ายจังหวัด
ประธานเครือข่าย
 • ชื่อสุภาพร สิมลี
  หน่วยงาน / บริษัทสามพี่น้อง
  เครือข่ายจังหวัดหนองบัวลำภู
 • ชื่อจิดาภา ภูมิประสพ
  หน่วยงาน / บริษัทจิดาพาณิชย์
  เครือข่ายจังหวัดหนองบัวลำภู
 • ชื่อลำไย ภูผาพลอย
  หน่วยงาน / บริษัทร้านน้องแคท
  เครือข่ายจังหวัดหนองบัวลำภู
 • ชื่อชนันนพร มงคลเคหา
  หน่วยงาน / บริษัทชนันพร มงคลเคหา
  เครือข่ายจังหวัดหนองบัวลำภู
 • ชื่อสมหมาย ศรีราช
  หน่วยงาน / บริษัทแม่หมาย
  เครือข่ายจังหวัดหนองบัวลำภู
 • ชื่อคำปาน กรองกรม
  หน่วยงาน / บริษัทคำปานการค้ารุ่งเรือง
  เครือข่ายจังหวัดหนองบัวลำภู
 • ชื่อประกายดาว ชาวลำปาง
  หน่วยงาน / บริษัทร้านพ่อไก่
  เครือข่ายจังหวัดหนองบัวลำภู
 • ชื่อเขมณัฎฐ์ ดอนปราการรีย์
  หน่วยงาน / บริษัทครัวเสาเอก
  เครือข่ายจังหวัดหนองบัวลำภู
 • ชื่อพรรณี ปลาหนองโปร่ง
  หน่วยงาน / บริษัทพรรณีมารวย
  เครือข่ายจังหวัดหนองบัวลำภู
 • ชื่ออัญญรัตน์ โก๊ะสูงเนิน
  หน่วยงาน / บริษัทเหมียวการค้า
  เครือข่ายจังหวัดหนองบัวลำภู