ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อโชติกา พรทินผล
หน่วยงาน / บริษัทโรงแรมธนินทรกรีนปาร์ค
เครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด
ประธานเครือข่าย ร้อยเอ็ด
 • ชื่อวาสนา จันทร์ดี
  หน่วยงาน / บริษัทศูนย์ฟาร์มเห็ดหลินหงส์
  เครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด
 • ชื่อศุภรัตน์ จันทร์แจ้ง
  หน่วยงาน / บริษัทวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ดอนยานาง
  เครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด
 • ชื่อวัลลภ ภูลายดอก
  หน่วยงาน / บริษัททองเลี่ยมออร์แกนิก
  เครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด
 • ชื่อขันธุ์ทอง คำยางจ้อง
  หน่วยงาน / บริษัทขันธุ์ทอง คำยางจ้อง
  เครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด
 • ชื่อเบญจวรรณ สังขศิลา
  หน่วยงาน / บริษัทBenJ
  เครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด
 • ชื่อวาสนา ภาระไพ
  หน่วยงาน / บริษัทวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารจากเนื้อสุกร
  เครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด
 • ชื่อณกรณ์ สามิบัติ
  หน่วยงาน / บริษัทแม่ยวนจิต
  เครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด
 • ชื่ออุทัยวรรณ จตุรวงศ์
  หน่วยงาน / บริษัทอุทัยวรรณ จตุรวงศ์
  เครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด
 • ชื่ออัญชลี ศิลากุล
  หน่วยงาน / บริษัทอัญชลี ศิลากุล
  เครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด
 • ชื่ออรุณ วิริโยคุณ
  หน่วยงาน / บริษัทอรุณ วิริโยคุณ
  เครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด