ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อเดชา นาวาน้อย
หน่วยงาน / บริษัทภูผาพญาไม้
เครือข่ายจังหวัดสระบุรี
ประธานเครือข่าย สระบุรี
 • ชื่อปวันรัตน์ ฮุยทา
  หน่วยงาน / บริษัทนัสทิพย์ ดีไซน์
  เครือข่ายจังหวัดสระบุรี
 • ชื่อณีรวัลย์ ทรานุรักษ์กุล
  หน่วยงาน / บริษัทเรือบุญ REUABOON
  เครือข่ายจังหวัดสระบุรี
 • ชื่อประจวบ วงษ์สานิล
  หน่วยงาน / บริษัทกลุ่มส่งเสริมาชีพเกษตรกรปลูกพืชปลอดภัยม่วงงาม
  เครือข่ายจังหวัดสระบุรี
 • ชื่อสุภัสสรณ์ พยัคฆานิธิ
  หน่วยงาน / บริษัทน้ำพริกปลาทู สุภัสสรณ์
  เครือข่ายจังหวัดสระบุรี
 • ชื่อพร้อมพงศ์ อภิญญากุล
  หน่วยงาน / บริษัทอภิญญากุลไฮโดร ฟาร์ม
  เครือข่ายจังหวัดสระบุรี
 • ชื่อจุฬาลักษณ์ นครวงษ์
  หน่วยงาน / บริษัทปลานิลแดดเดียว
  เครือข่ายจังหวัดสระบุรี
 • ชื่อไสว ประเสริฐสังข์
  หน่วยงาน / บริษัทPUK กระเป๋าหนังวัวแท้
  เครือข่ายจังหวัดสระบุรี
 • ชื่อทิพวรรณ จิตรีโภชน์
  หน่วยงาน / บริษัททิพวรรณผลไม้แปรรูปมวกเหล็ก
  เครือข่ายจังหวัดสระบุรี
 • ชื่อสิรินภา จันทบูรณ์
  หน่วยงาน / บริษัทบ้านสวนปลื้มปุณณ์
  เครือข่ายจังหวัดสระบุรี
 • ชื่อมาลัยทอง กัณฑะพงษ์
  หน่วยงาน / บริษัทร้านเห็ดย่าง
  เครือข่ายจังหวัดสระบุรี