ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อปวริศา ศรีวิเศษ
หน่วยงาน / บริษัทสยาม เฮอร์เบิล อินเตอร์เทรด จำกัด
เครือข่ายจังหวัดสระบุรี
ประธานเครือข่าย สระบุรี
 • ชื่อประจวบ วงษ์สานิล
  หน่วยงาน / บริษัทกลุ่มส่งเสริมาชีพเกษตรกรปลูกพืชปลอดภัยม่วงงาม
  เครือข่ายจังหวัดสระบุรี
 • ชื่อสุภัสสรณ์ พยัคฆานิธิ
  หน่วยงาน / บริษัทน้ำพริกปลาทู สุภัสสรณ์
  เครือข่ายจังหวัดสระบุรี
 • ชื่อพร้อมพงศ์ อภิญญากุล
  หน่วยงาน / บริษัทอภิญญากุลไฮโดร ฟาร์ม
  เครือข่ายจังหวัดสระบุรี
 • ชื่อจุฬาลักษณ์ นครวงษ์
  หน่วยงาน / บริษัทปลานิลแดดเดียว
  เครือข่ายจังหวัดสระบุรี
 • ชื่อไสว ประเสริฐสังข์
  หน่วยงาน / บริษัทPUK กระเป๋าหนังวัวแท้
  เครือข่ายจังหวัดสระบุรี
 • ชื่อทิพวรรณ จิตรีโภชน์
  หน่วยงาน / บริษัททิพวรรณผลไม้แปรรูปมวกเหล็ก
  เครือข่ายจังหวัดสระบุรี
 • ชื่อสิรินภา จันทบูรณ์
  หน่วยงาน / บริษัทบ้านสวนปลื้มปุณณ์
  เครือข่ายจังหวัดสระบุรี
 • ชื่อมาลัยทอง กัณฑะพงษ์
  หน่วยงาน / บริษัทร้านเห็ดย่าง
  เครือข่ายจังหวัดสระบุรี
 • ชื่อทรงธรรม วงษ์สิริโสภาคย์
  หน่วยงาน / บริษัทธนกรขนมไทย
  เครือข่ายจังหวัดสระบุรี
 • ชื่อศิริวรรณ พรมมารี
  หน่วยงาน / บริษัทพิชาโปรดักส์
  เครือข่ายจังหวัดสระบุรี