ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อถวัลย์ บุญภักดี
หน่วยงาน / บริษัทอุทัยประสิทธิ์ จำกัด
เครือข่ายจังหวัดปราจีนบุรี
ประธานเครือข่าย ปราจีนบุรี
 • ชื่อผาสุข หงษ์ราช
  หน่วยงาน / บริษัทสวนผาสุข
  เครือข่ายจังหวัดปราจีนบุรี
 • ชื่อสนัด ทานะรัมย์
  หน่วยงาน / บริษัทวันเพ็ญผลไม้แปรรูป
  เครือข่ายจังหวัดปราจีนบุรี
 • ชื่อสุภาพร ผิวกลม
  หน่วยงาน / บริษัทวิสาหกิจชุมชนบ้านเมืองเก่า
  เครือข่ายจังหวัดปราจีนบุรี
 • ชื่อระพีพรรณ ศิริวัฒน์ภัทรา
  หน่วยงาน / บริษัทการศึกษา ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
  เครือข่ายจังหวัดปราจีนบุรี
 • ชื่อปิยะพัทธ์ อุดมสิน
  หน่วยงาน / บริษัทสวนจิตร์นิยม
  เครือข่ายจังหวัดปราจีนบุรี
 • ชื่อนันทิรา เลิศมณี
  หน่วยงาน / บริษัทเลิศมณีการเกษตร จำกัด
  เครือข่ายจังหวัดปราจีนบุรี
 • ชื่ออรอนงค์ เลิศล้ำ
  หน่วยงาน / บริษัทบ้านถ่านไม้ไผ่อากาศดี
  เครือข่ายจังหวัดปราจีนบุรี
 • ชื่อปาณิสรา ธรรมศรี
  หน่วยงาน / บริษัทปาณิสรา
  เครือข่ายจังหวัดปราจีนบุรี
 • ชื่อยอดชาย เมทนีกรชัย
  หน่วยงาน / บริษัทห้างเพชรทอง ศรีสุวรรณปราจีน
  เครือข่ายจังหวัดปราจีนบุรี
 • ชื่อคมคาย คันธวณิช
  หน่วยงาน / บริษัทพรชัยคาร์เซอร์วิส จำกัด
  เครือข่ายจังหวัดปราจีนบุรี