ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อธนภณ เข็มกลัดทอง
หน่วยงาน / บริษัทB'O Herb
เครือข่ายจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประธานเครือข่าย ฉะเชิงเทรา
 • ชื่อจันทนา มุ่งจงรักษ์
  หน่วยงาน / บริษัทลอดช่องแม่วงษ์
  เครือข่ายจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ชื่อรัชนันต์ ฉิมทัด
  หน่วยงาน / บริษัทสวนมะม่วงเจ๊เพ็ญ จำกัด
  เครือข่ายจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ชื่อขวัญจิต จูเภา
  หน่วยงาน / บริษัทขนมทัย
  เครือข่ายจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ชื่อศิริพร หวังหมัด
  หน่วยงาน / บริษัทวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรหมอนทอง
  เครือข่ายจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ชื่อสมบูรณ์ นิลสุวรรณ์
  หน่วยงาน / บริษัทแม่สมบูรณ์
  เครือข่ายจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ชื่อฉัตรชัย ศุภไทย
  หน่วยงาน / บริษัทน้ำพริก3พี่น้อง
  เครือข่ายจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ชื่อชุติมา โสตะหา
  หน่วยงาน / บริษัทติ๊กเบเกอรี่โฮมเมด
  เครือข่ายจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ชื่อณัฏฐ์ รุ่งเจริญ
  หน่วยงาน / บริษัทปลาแม่ลำจวน
  เครือข่ายจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ชื่อสหวัฒน์ นุชนา
  หน่วยงาน / บริษัทฟาร์เมอร์ฟู้ด จำกัด
  เครือข่ายจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ชื่ออริยธัช ธนวรางกูร
  หน่วยงาน / บริษัทมาย เมลโล่ว (My Mellow)
  เครือข่ายจังหวัดฉะเชิงเทรา