ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อชนะ ไชยชนะ
หน่วยงาน / บริษัทช.การเกษตร
เครือข่ายจังหวัดลำพูน
ประธานเครือข่าย ลำพูน
    2016-04-26
    ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า "SME Marketplace ไทยช่วยไทย by ประชารัฐ"

ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า "SME Marketplace ไทยช่วยไทย by ประชารัฐ" โดยท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.smi.or.th และส่งเอกสารด้วยตัวเองตามรายละเอียดด้านล่าง