ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อชนะ ไชยชนะ
หน่วยงาน / บริษัทช.การเกษตร
เครือข่ายจังหวัดลำพูน
ประธานเครือข่าย ลำพูน
    2016-04-18
    ผู้ประกอบการโอทอปจังหวัดลำพูน รดน้ำดำหัวขอพรพาณิชย์จังหวัดลำพูนเนื่องในโอกาสวันปีใหม่เมือง พ.ศ.2559

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 นายสุเทพ ธนะกุล ประธานเครือข่ายโอทอปจังหวัดลำพูน นำผู้ประกอบการโอทอปจังหวัดลำพูน รดน้ำดำหัวขอพร นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน เนื่องในโอกาสวันปีใหม่เมือง พ.ศ.2559