ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อชนะ ไชยชนะ
หน่วยงาน / บริษัทช.การเกษตร
เครือข่ายจังหวัดลำพูน
ประธานเครือข่าย ลำพูน
  • 2016-05-18
    ขอเชิญชวนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรพื้นฐานเพื่อการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์สู่ตลาดต่างประเทศ"

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ/ผู้สนใจในจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรพื้นฐานเพื่อการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์สู่ตลาดต่างประเทศ" ในวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าใช่จ่ายในการเข้าร่วมอบรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร. 02-5475961www.dbd.go.th