ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อภูมิพัฒน์ ธารายศ
หน่วยงาน / บริษัทLa'Mare Food
เครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประธานเครือข่าย สุราษฎร์ธานี