ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อกัญญพัชร รัตนพันธ์
หน่วยงาน / บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสตูล (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
เครือข่ายจังหวัดสตูล
ประธานเครือข่าย สตูล

ติดตามกิจกรรมเครือข่ายได้ที่นี่     

  • ก่อนหน้า
  • หน้า ใน 0