ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อเพ็ชรเกษฒ ส่งศิริ
หน่วยงาน / บริษัท
เครือข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์
ประธานเครือข่าย อุตรดิตถ์