ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่อกมลศักดิ์ เลิศไพบูลย์
หน่วยงาน / บริษัทขวัญมุย จำกัด
เครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประธานเครือข่าย นครศรีธรรมราช
  • ทวี ศรีเกตุกรรมการ

  • วรรธณา มีศรีกรรมการ

  • พรทิพย์ มาลาธรรมกรรมการ

  • ปริญดา ตันติเสวีกรรมการ

  • มนัส ช่วยกรดกรรมการ

  • ชาตรี อัครวิบูลย์กรรมการ

  • ศุภชัย แกล้วทนงค์กรรมการ

  • รัตติกาล เศวตสุทธิสิริกุลกรรมการ

  • ศิริพงษ์ ศรพราหมณ์กรรมการ