ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่อรุ่งเรือง พิศโสระ
หน่วยงาน / บริษัทรุ่งเรืองเครื่องประดับ
เครือข่ายจังหวัดสุรินทร์
ประธานเครือข่าย สุรินทร์
  • เอกพจน์ มีพรกรรมการ

  • ไกรวิชญ์ ศุภนิกรกรรมการ