ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่อเกรียงไกร เทพินทร์อารักษ์
หน่วยงาน / บริษัทสหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด
เครือข่ายจังหวัดตราด
ประธานเครือข่าย ตราด
  • จตุพัฒน์ ฤกษ์สหกุลกรรมการ

  • บุษฑ์พรึกญ์ ประเสริฐสิทธิ์กรรมการ

  • อภิสา วงค์สาครกรรมการ

  • มนัสนันท์ สินประเสริฐดีกรรมการ

  • ปภินพิทย์ ปภัสร์วิจิตร์กรรมการ