ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่ออัฐพล อรุณวุฒิพงศ์
หน่วยงาน / บริษัทโกลเด้น คอสเมติก จำกัด
เครือข่ายจังหวัดตราด
ประธานเครือข่าย ตราด
  • จตุพัฒน์ ฤกษ์สหกุลกรรมการ

  • บุษฑ์พรึกญ์ ประเสริฐสิทธิ์กรรมการ

  • อภิสา วงค์สาครกรรมการ

  • มนัสนันท์ สินประเสริฐดีกรรมการ