ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่อสมลักษณ์ ศรีสุวรรณ
หน่วยงาน / บริษัทชมสฎา กรุ๊ป
เครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา
ประธานเครือข่าย นครราชสีมา
  • จิดาภา กัลยาณีกรรมการ

  • บุญชู สองเมืองกรรมการ

  • ภาณุพันธ์ พินิกุลกรรมการ

  • ยุภาวรรณ สองเมืองกรรมการ

  • วีระพันธ์ เต็มดวงกรรมการ

  • นิธิศ ฤทธิวัชรกรรมการ

  • กชนิภา ชยเกษมทรัพย์กรรมการ

  • ชนันญา ดรเขื่อนสมกรรมการ