ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่อปราโมศวร์ ตัณฑเศณีวัฒน์
หน่วยงาน / บริษัททีดับบลิว คอนกรีต จำกัด
เครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา
ประธานเครือข่าย นครราชสีมา
 • จิดาภา กัลยาณีกรรมการ

 • บุญชู สองเมืองกรรมการ

 • ภาณุพันธ์ พินิกุลกรรมการ

 • ยุภาวรรณ สองเมืองกรรมการ

 • วีระพันธ์ เต็มดวงกรรมการ

 • นิธิศ ฤทธิวัชรกรรมการ

 • สมศักดิ์ ศรีพลกรังกรรมการ

 • กชนิภา ชยเกษมทรัพย์กรรมการ

 • ชนันญา ดรเขื่อนสมกรรมการ

 • อภิเชษฐ สันติเศรษฐสินกรรมการ

 • สมยศ รัตนปรียานุชกรรมการ

 • สุพัฒน์ กรัญญประสิทธิ์กรรมการ

 • วริษราภัค อวยผลกรรมการ

 • ฐิติรัตน์ พงษ์พุทธรักษ์กรรมการ

 • ธัญญา พันธุ์มณีกรรมการ

 • กมลกานต์ ดีล้วนกรรมการ

 • ปุณิกา พุ่มชุมพลกรรมการ

 • เพชรสุนทร โตศิริกรรมการ