ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อณุกานดา กิติศุภวัฒนา
หน่วยงาน / บริษัทวิน วิน อินเตอร์เทรด (2015) จำกัด
เครือข่ายจังหวัดจันทบุรี
ประธานเครือข่าย จันทบุรี