ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่อมินทร์ลดา ปัญญาโฉม
หน่วยงาน / บริษัทจันทร์เต็มดวง ออแกไนซ์ จำกัด
เครือข่ายจังหวัดจันทบุรี
ประธานเครือข่าย จันทบุรี
 • วรพชร วงษ์เจริญกรรมการ

 • นวพร แก้วขาวกรรมการ

 • พุฒิธร พัฒนสินทรกรรมการ

 • พรทิพย์ ศิริเจริญธรรมกรรมการ

 • กัญญา เจริญวัยกรรมการ

 • ลิลี่ แซ่ตั้งกรรมการ

 • กนกวรรณ ธนพัฒนากุลกรรมการ

 • สันติ ทิพยวรการกูรกรรมการ

 • เอกอมร เปรมกมลกรรมการ

 • ส่องหล้า อุสากรรมการ

 • อมริสา ตองอ่อนกรรมการ