ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่อเดชาธร ขอบุตร
หน่วยงาน / บริษัทโรงเเรมดั๊ด อิทท์ รีสอร์ท
เครือข่ายจังหวัดกระบี่
ประธานเครือข่าย กระบี่
  • วีระเดช แซ่ฮ่อกรรมการ

  • อิสรา โททองกรรมการ

  • สมบูรณ์ หมั่นค้ากรรมการ

  • เศกสันต์ อุดมศรีกรรมการ

  • ธนิตา เรืองสงค์กรรมการ

  • เศรษฐา อุดมศรีกรรมการ