ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อธวัชชัย รัตนซ้อน
หน่วยงาน / บริษัทหจก. ไทไท แบรนด์ (แปรรูปผลิตผลเกษตร)
เครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประธานเครือข่าย แม่ฮ่องสอน
  • บัณฑิต นิลอุดมศักดิ์กรรมการ

  • รฐา จิตธำรงสุนทรกรรมการ

  • สัมพันธ์ ด่านนาถพงศ์กรรมการ