ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่อไพฑูรย์ วชิรวงศ์ภิญโญ
หน่วยงาน / บริษัทสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์
เครือข่ายจังหวัดระยอง
ประธานเครือข่าย ระยอง
  • พิกุล กิตติพลกรรมการ

  • นพรัตน์ สุประดิษฐ์สกุลกรรมการ

  • กฤษญาณี สังข์ทองกรรมการ

  • สโรชา ขำวิจิตรกรรมการ