ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่อดุสิทธิ์ จันทร์กระจ่าง
หน่วยงาน / บริษัทโรงแรม
เครือข่ายจังหวัดชัยนาท
ประธานเครือข่าย ชัยนาท
  • ศุทธินี ฉิมแป้นกรรมการ

  • สิทธิพงษ์ ม่วงแจ่มกรรมการ

  • วาธิฎา ชาณาศรีกรรมการ

  • ทวีทรัพย์ ประโยชน์งามกรรมการ

  • ศรีเกษม ยอดดำเนินกรรมการ